نام دامنه و یا وبسایتهای که از من نیست ولی مدیریت آنها دست اینجانب است.

نام دامنه و یا وبسایتهای که از من نیست ولی مدیریت آنها دست اینجانب است.


نام دامنه و یا وبسایتهای که از من نیست، ولی مدیریت آنها دست اینجانب است و سند آن هم به نام اینجانب رضا قنبری مزرعه نو معروف به ملا می باشد.

آمار کل دامنه و وبسایتها 308 عدد وبسایت و دامنه است. که کلا در وبگاه لاتینی شادی و غم و اندیشه اینجانب رضا قنبری مزرعه نو معروف به ملا در این نشانی http://www.happiness-sadness-thought.ir/?p=1 ذکر گردیده است.

توضیحات و تنظیمات و درج تصوایر بیشتر و اسناد مربوط به این 47 وبسایت و دامنه بعدا انشاء الله 03/03/1400دامنه ها عموما بر طبق الفبای لاتین چیده شده است.


alali.ir

این دامنه با مجوز استفاده از علامت علی علیه السلام حد اقل سی و نه میلیون تومان فروخته می شود و باید از فرماندهی انتظامی محل نامه بیاورد.


      almojtaba.ir

 این دامنه  امانت است. مالک آن هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نماید.


fekrha.ir   alyaqin.ir

این دو وب سایت وقف حوزه علمیه است و آماده تحویل به دفتر مرجع عالی قدر اعلم علماء حضرت آیت الله العظمی جناب حاج شیخ حسین مظاهری ادام الله ظله العلی است. 


  ba-iran.ir

این وب سایت از آیت الله سید حسن نصر الله است. هر کس می‌تواند به او و یا وکیل تام‌الاختیار او خبر دهد.


 ba8.ir

این دامنهجزء یکی از بسته های ممتاز محصولات ما به صورت شانسی به نام حاج حسن قنبری مزرعه نو اصابت کرده لطفا هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند فرمایید.


   baharestanma.ir

این وب سایت برای نیروی انتظامی بهارستان نایین است. هرکس از فرماندهی نیروی انتظامی بهارستان نایین نامه بیاورد به او تحویل داده می شود.


basmehitala.ir

این دامنه موقوفه است. لطفا موقوف علیهم هر چه زودتر اقدام به تنظیم سند نمایند


     hielec.ir 
این دامنه امانت است. با پول حاج احمد قنبری مزرعه نو خریدم لطفاً هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند فرمایید.


bazar-ma.ir

این وب سایت به شرح وقفنامه وقف بر بازار شیعیان شده و آماده تحویل به دادستانی کل کشور است

وقفنامه دامنه بازار ما را در این نشانی http://www.bazar-ma.ir/?p=1 ملاحظه فرمایید.


enna.ir 

وقف طوایف حاج قنبری مزرعه نو نایین برای ایجاد پیوند عاطفی بین طوایف و قبائلی که با جد اعلی ما حاج قنبر نسبت خویشی دارند و تبلیغات دینی و تجاری


 hadha.ir 

این دامنه مجهول المالک است. توضیحا اینکه شخصی ناشناس شناسۀ اینجانب را وارد جایگاه خاص کرده و این دامنه به نام انجانب رضا قنبری مزرعه نو ثبت گردیده است


 hajghanbari.ir

وقف بر اولاد ذکور از نسل خودم با حق داشتن پیوند در وبسایت enna.ir  نمودم.!


 hajighanbari.ir

این دامنه وقف بر حاجی حسن و اولاد ذکور او با حق داشتن پیوند در وبسایت enna.ir  لطفا هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نمایید.


 hajqanbari.ir

این دامنه وقف بر حاج عباس و اولاد ذکور او با حق داشتن پیوند در وبسایت enna.ir  لطفا هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نمایید.


این وب سایت http://www.howzeha.ir/تحت امر مرجع عالیقدر اعلم علماء حضرت آیه الله العظمی جناب آقای حاج شیخ حسین مظاهری ادام الله ظله العالی اداره می شودhttp://almazaheri.ir و ما دامی که اوامر خاصه از ایشان نرسد بر وفق آثار ایشان و دیگر اعاظم حوزه مبارکه علمیه اداره می شود و این وب سایت و دامنه های http://www.hawzeha.ir و http://www.hovzeha.ir خمس آل محمد علیهم السلام است که از اموال شخصی اینجانب شیخ رضا قنبری نایینی جدا شده است.


این وب سایت http://www.hovze.ir/  تحت امر ریاست تحقیقات رایانه ای مهر حوزه علمیه اصفهان اداره می شود و ما دامی که اوامر خاصه ای از ایشان نرسده بر وفق آثارشان اداره می شود و این وب سایت خمس آل محمد علیهم السلام است که از اموال شخصی اینجانب شیخ رضا قنبری مزرعه نو نایینی معروف به ملا جدا شده است و آماده تحویل به نماینده ریاست تحقیقات رایانه ای مهر حوزه علمیه اصفهان می با شد. هر کس از ایشان نامه بیاورد به تحویل داده میشود.
ضمنا کد تاييديه فني 4405594392 مي باشد. و موقتا وفق مقررات وب سایت mulla.ir ملا  اداره می شود 03/03/1400با تشکر ملا


jameehmodarresin.ir

 این دامنه به شرح وقفنامه بر مدرسین حوزه علمیه وقف شده است. فلذا می توانند حق خود را مطالبه نمایند مخصوصا مدرسین معظم اصفهان.! 

jm


kamalabadiha.ir

این دامنه موقوفه است. لطفا موقوف علیهم هر چه زودتر اقدام به تنظیم سند نمایند

km


kifha.ir

این  دامنه  امانت است. مالک آن هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نماید.


maktabah.ir     و     ketabgo.ir  

این دو وب سایت از اموال شخصی خودم است. اما بطور دائمی متعلق حقوق اشخاصی است که نرم افزار کتابخانه منزل را خریداری کرده اند و پشتیبان نرم افزار کتابخانه منزل است .


manzoori.ir

این  دامنه  امانت است. مالک آن هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نماید.


mubtaker.ir 

این  دامنه  امانت است. مالک آن هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نماید.


sadriha.ir

این  دامنه  امانت است. و مالک آن حضرت آیة الله حاج شیخ احمد سلطانی اصفهانی دام ظله است که بابت اجرت استخاره برای معظم له خریداری شده است. از فرزندان بزرگواران ایشان درخواست دارم هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نمایند و منظور از صدریها علماء بزرگواری است که در حوزه علمیه صدر اصفهان تحصیل کرده اند .


 lael.ir   

این دامنه  امانت است. مالک آن هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نماید.


xlha.ir

این  دامنه  امانت است. مالک آن هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نماید.


  zakavat.ir

این  دامنه  امانت است. مالک آن هرچه زودتر اقدام به تنظیم سند نماید.


zendegan.ir

این  وب سایت و وبلاگ عربی آن قرار شده  است که به فرزند یا نوه حاج آقا گلستانی تحویل داده شود.


 135va214.ir

 این دامنه جزء یکی از بسته های ممتاز محصولات ما به صورت شانسی به نام مصطفی قنبری مزرعه نو اصابت کرده لطفا هر چه زودتر اقدام به تنظیم سند فرمایید.
ضمن تبریک افزایش جمعیت ایران به حدود هشتاد میلیون نفر، دفتر ایمیلی برای حوزه علمیه طراحی نموده ام با هفده دامنه در سه تقسیم بندی به زبان فارسی وب سایت نامه دار دات آی آر namedar.ir  و  عربی albarid.ir  و انگلیسی by5.ir و آن را از اموال خودم به عنوان خمس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اموال دفتر کل ایمیل ملا نایینی خارج نمودم و فعلا با همان هویت دفتر کل ایمیل آماده ارائه خدمت به صاحبان حق می باشد. این هفده دامنه به صورت آزمایش تا عید نوروز به کار ایمیل اختصاص داده می شود و در صورتی که مشکلی نباشد رسما شروع به کار خواهد کرد، که در نتیجه دفتر کل ایمیل ملا نایینی فعلا ۸۸ دامنه را مدیرت می کند.

 با توجه به اینکه در فضای مجازی کار فراوانی دارم، آماده ام کلیه اموال شرعی (شامل خمس و موقوفات حوزوی و موقوفات عامه و مجهول المالک) را به ریاست کل دفتر اعلم علماء حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین مظاهری ادام الله ظله العالی تحویل دهم.

همچنین سایر مراجع عظام تقلید و مجتهدین و مدرسین و مدیران مدارس علمیه می توانند طلاب را برای گرفتن نشانی ایمیل و وب سایت معرفی نمایند و با کارت شهریه رهبر عزیز و عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای یک نشانی ایمیل خوب به هر طلبه از این هفده وب سایت اعطاء می گردد. همچنین به فقرا با معرفی عالم محل، طلاب علوم دینی، افراد ثقه، کلیه شخصیتهای حقوقی نظام مقدس جمهوری،  و یا کمیته امداد امام خمینی قدس سره الشریف یک نشانی ایمیل خوب داده می شود. فعلا فضا و خدمات پشتیبانی را باید به قدر نیاز خریداری نمایند.

اشخاصی که نشانی ایمیل دریافت می کنند می توانند آن را به دیگری واگزار نمایند. متذکر می گردم که نشانی های ایمیل مشابه در کشورهائی پیشرفته صنعتی حدودا یک میلیون تومان خرید و فروش می شود.


خمس دفتر کل ایمیل ملا نایینی هفده دامنه


albarid.ir

antum.ir

ghasd.ir

wajd.ir

urfi.ir

urfy.ir

shaykh.ir


namedar.ir

behname.ir

bahmail.ir

behmail.ir

hajaqa.ir

iburu.ir

tekke.ir


by5.ir

or5.ir

byquran.ir
دیدگاه های شما را خریداریم

شما می توانید دیگاه ها و نظرات خود را برای ما بفرستید. لازم است اجرت و مزد خواندن آن را قبلا بپردازید. نشانی ما و طریقه پرداخت http://www.mulla.ir/?page_id=2 در صورتی که دیدگاه شما مفید بود قیمت آن پرداخت می شود. اجرت خواندن هر پیامک (۶۴ کارکتو) در خصوص موضوع این وبسایت سی هزار تومان است. تشخیص ارزش (مادی) نظر شما برای ما صرفا بعهده شخص اینجانب رضا قنبری مزرعه نو می باشد در خواست تجدید نظر با پراخت اجرت آن یک بار ممکن است. بعد نظریه دوم ما مسولیتی در قبال هیچ نوع اعتراضی نداریم