بهترین تارنماهای ما برای اساتید و قاریان قرآن کریم

https://aela.ir/بهترین تارنمای ما برای قاریان قرآن کریم

https://alebtekar.ir/ ابتکاری در آموزش قرآن کریم

در باره کتاب ابتکاری در آموزش قرآن کریم و شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی باید عرض کنم که دست غیبی خداوند متعال بین این دو رابطه بر قرار نموده است. به این ترتیب که در حدود سال 1397 تصمصم گرفتم جلدی برای کتابم طراحی نمایم و چون کتاب برای جلسات قرآنی است که بناچار برای سطحها و سنین مختلف تشکیل میشود و تالیفش به این منظور است روی جلد کتابم احتیاج به تصویر یک شخصیت قرآنی که بر پا کننده جلسات قرآنی است پیدا کردم فلذا در اینترنت گشتم و یک عکس پیدا کردم که حالا بعد از چند سال که سردار حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیده و شهرت جهانی پیدا کرده من هم متوجه شدم که آن شخصیت مثالی قرآنی همانا شهید عزیز سپهبد حاج قاسم سلیمانی