آشنایی بیشتر با نرم افزار رسانه 14 معصوم علیهم السلام و نحوه خرید آن

برای آشنایی اجمالی با محتوای کنابخانه منزل به وبسایت ای خدا بروید

برای دانلود محتوای کنابخانه منزل پس از خرید رمز به وبسایت کتابگو بروید

برای دیدن هفتاد وبسایت دفاتر مُلا به صورت الفبایی و موضوعی به بلاگ همین وبسایت بروید وبرای دیدن وبسایت های برتر این هفتاد وبسایت به صفحه اول سایت بروید

برای خرید ایمیل خوب از هفتاد وبسایت زیر ابتدا یک شماره سند ایمیل خریده سپس ایمیل خود را از میلیونها ایمیل انتخاب فرمایید.

نام سایتمعنینام سایتمعنینام سایتمعنینام سایتمعنینام سایتمعنینام سایتمعنی
behras.irبهرسalaly.irالعلیnael.irنائلmufid.irمفیدkhayr.irخَيرneyl.irنِیل
orfi.irعرفیnayel.irنايلnayini.irنايينیaddor.irالدّرّardhe.irعرضهaddin.irالدّين
baqoran.irبا قرآنaldin.irالدينalmail.irالميلba5.irبا پنجazwaj.irخانواده‏هاalorf.irکار نيک
filebar.irفايل برenqa.irگلچینbahname.irبَه نامهitike.irآی تيکهenvan.irعنوانemaile.irايميله
foroshiye.irفروشیهo40.irدفتر چهلnaele.irنائلهhidor.irهای درّinwr.irآی نورenni.irهمانا من
ya1.irیا واحدhizar.irهای زرqarat.irقرائةqasire.irکوتاهya5.irیا پنجjanami.irجانمی
maaraz.irمعرضo72.irدفتر هفتاد و دوohst.irO.H.S.Tborov.irبروberas.irبِرَسsaey.irسعی
onsa.irزنi72.irآی هفتاد و دوorfy.irعرفیennama.irهماناboru.irبروdorha.irدرّها
behresan.irبهرسانba-qoran.irبا قرآنba72.irباهفتادودوalayn.irارزشمندo70.irدفتر هفتادnayl.irنَيل
tikeh.irتيکهburo.irبروhaza.irاين7-2.irهفتاد و دوburu.irبُرُqesar.irقصار
beres.irبِرِسzayf.irمهمانtalak.irتَلَکhipost.irهای پستhinur.irهای نورhobb.irدوستی
zargo.irزر گوfouz.irرستگاریracy.irراسیvajd.irوجد 
شروط و نحوه‌ی استفاده از سه مورد فوق در نشانی https://yallah.ir/farsi/?page_id=110 آمده است  

برای خرید هر نوع کالا یا خدمات ابتدا با شماره های زیر تماس بگیرید

تلفن هماهنگی بانوان: ۳۸۸۱۸۱۱۱-۰۲۵ و ۰۹۱۹۴۵۱۰۰۲۰

تلفن هماهنگی آقایان : ۳۸۸۲۴۷۷۰-۰۲۵ و ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴

سپس مبلغ دویست و هفتاد هزار تومان برای خرید آنلاین نرم افزار رسانه 14 معصوم به حساب زیر واریز فرمایید.

شماره حساب ۰۰۰۱۰۵۲۳۰۰۱۱۹۴۰۸ برای کلیه پرداختهای ما بانک سپه – شعبه امامزاده ابراهیم قم. شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۰۲۸۳۶۹۱۳۶ توضیحا این که شماره حساب بنام اینجانب رضا قنبری مزرعه نو می باشد.

پس از واریز وجه مجددا تماس گرفته و مشخصات مبلغ واریزی را گفته و مشخصات ایمیل و رمزها را از طریق (sms) پیامک تحویل بگیرید.

 ساعت کار پاره وقت: هـمـه روزه! از اذان صبح! تا ده شب! باهمـاهـنگی قبلی برای مراجعات حضوری !!